Lite historik
Trafik och Polioskadades förening i Skellefteå startade 1966. Vårt kansli var i lokaler på Bäckgatan från hösten 1995, i mars 2008 flyttade vi till vårt nuvarande kansli på Storgatan 50 i centrala Skellefteå. November 2009 ändrades vårt namn till Personskadeförbundet RTP där RTP numera står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.

Skellefteå Lokalförening i Personskadeförbundet RTP har en anställd vid kansliet.
Kansliets besöks- och telefontid är måndagar 10.00 – 12.00. Annan tid har vi telefonsvarare och är vi på kansliet svarar vi naturligtvis.

Lån av böcker.
Vi lånar ut böcker till våra medlemmar. Man får låna böckerna i 1 månad. Vill du veta vad vi har för utlåning, hör av dig till kansliet.

Anmälan till studiecirklar
Hör gärna av dig till Personskadeförbundet RTP:s kansli om du är intresserad av någon studiecirkel. Kanske kan vi ha en ”Prova på dag” med några olika aktiviteter utifrån era önskemål.

Hjälpa till/bli ledsagare?
Vill du bli ledsagare? Många människor med funktionshinder känner sig idag mycket isolerade. Sådana enkla saker som att gå och handla eller ta en promenad kan vara svårt och för en del helt omöjligt.
I Skellefteå kommun har man möjlighet att få ledsagarservice 2 timmar/vecka om man är under 65 år, bor i eget boende och har ett bestående funktionshinder.
Verksamheten är organiserad på så sätt att medlemmar ur olika föreningar går ut som ledsagare helt ideellt (du får ersättning för kostnader) och föreningen man tillhör får ett bidrag varje gång man har utfört ett uppdrag. På detta sätt stödjer man föreningen ekonomiskt.
Om du är intresserad av att bli ledsagare eller vill veta mer, hör av dig till Personskadeförbundet RTP:s kansli.

Du som vill ställa upp och hjälpa till, utföra bilbälteskontroller, ordna fika inför ett medlemsmöte m.m. hör av dig!

Har du priser som du kan skänka till Personskadeförbundet RTP för kommande lotterier m.m. ring eller mejla.

Kontakta kansliet eller styrelsen om Du vill hjälpa till!


 

 

Vi har i vår förening bl.a. aktiva:

RTP-informatörer:
Kan komma till er och informera om vad som kan hända vid t.ex. fortkörning, rattonykterhet, risktagningar och ouppmärksamhet i trafiken. Har egen skadeerfarenhet och berättar om hur man kan lära sig att leva med nya förutsättningar.

Kontaktpersoner:
Lokalföreningens kontaktpersoner har specialkunskap om respektive skada. De är länken mellan medlemmarna och lokalföreningens styrelse. Kontaktpersonerna ska vara rådgivande till sin styrelse, föreslå åtgärder inom den egna skadegruppens intresseområde och arbeta med de frågor som styrelserna beslutar om.
Följande kontaktpersoner finns i Skellefteå lokalförening:

  • Whiplashfrågor
  • Poliofrågor
  • Hjärnskadefrågor
  • Skadeförebyggande
  • Hjälpmedelsfrågor

Ni kontaktar funktionärerna genom vårt kansli.


Styrelse för Personskadeförbundet RTP Skellefteå

Ordförande: Pernilla Eriksson, 070-36 54 329
Vice ordförande: Stellan Holmström, 070-522 50 99
Sekreterare och kassör: Irene Häggmark, 0910-542 12
Övriga ledamöter:
Irene Hedström 070-378 27 49

Valberedning för Personskadeförbundet RTP Skellefteå
Leif Häggmark leif@skebit.se och Martin Karlsson martin.j.karlsson@telia.com
Hör gärna av er till dem eller kansliet om ni har förslag på styrelseledamöter eller om ni själva vill ställa upp i föreningen.


Vårt bankgironummer är: 291-2707
Dit betalar ni t.ex. badavgiften, eventuella avgifter för medlems-arrangemang, resor m.m.
OBS! medlemsavgiften betalas inte till detta konto.