Övrig information

 

Sydöstra Skånes lokalförening har medlemmar i 5 kommuner: Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.
Vi anordnar bassängträning, rehabiliteringsdagar, rekreationsdagar, utflykter m.m.
Tidningen Fjärilen, vår gemensamma tidning i Skåne, kommer ut 4 gånger per år.

Personskadeförbundet RTPs vision:
Personskadeförbundet RTP, ska som medborgarrättsorganisation
ständigt utvecklas både internt och externt parallellt med samhället och finnas där det behövs och därmed vara den ledande organisationen
för personer med och/eller intresse för trafik-, olycksfalls- eller polioskada.

Disitriktet arbetar tillsammans med lokalföreningarna för att stärka medlemmarna i syfte att de skall kunna påverka sin livssituation och uppnå god livskvalitet. Vi arbetar gemensamt för att nå ut med information om projekt och aktiviteter.

 


 

Neuroteamet (tidigare polioteamet)
Har flyttat till Lund
Telefonnummer: 046-175009 (sekreterare)

 


 

 

Kontakt:
 

Sydöstra Skåne 2021.skanehus_1
 
Våra medlemsmöten äger rum i Korsvirket, Surbrunnsparken, Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad.

 

Vår postadress är:
Holländaregatan 25
271 51 Ystad
sylvi.skane@live.se

 

Vår kontaktperson: 
Sonja Larsson
Tel: 0411-60 456
larsson.svarte@telia.com

 

Skadekontaktpersoner:

För nackskador
Gunilla Sandberg
Tel:070-958 90 02
gunillaflygare414@hotmail.com

 
För polio  
Sonja Larsson
Tel:0411-60456
larsson.svarte@telia.com

 

 

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss!