Meadow With Butterflies

Umeå

Aktuellt

Välkommen till Umeås lokalförening

Umeå lokalförening är länets i särklass största lokalförening. Den har cirka 200 medlemmar och en mycket bred verksamhet.

Postmottagare: Personskadeförbundet RTP Umeå, Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby

Telefon: 070-370 26 55 

Epost: umea@rtp.se

Organisationsnummer: 894003-3072

Bankgiro: 5175-5734

Föreningens kontaktperson: Anders Olsson

Föreningens matrikelansv: Kjerstin Myrholm Clarin

Föreningens Webbansvarige: Urban Clarin

Föreningens Webbmaster: Peter Sandberg

Presentation av Umeå lokalförening

Umeå lokalförening av RTP består av Umeå samt 10 kommuner till i Västerbotten

Om Du vill läsa mer om detta eller få ytterligare information så finns den samlad i en pärm hos Medborgarskolan, Slöjdgatan 2.

Värderingar

RTP arbetar för att öka medlemmens kunskap om sitt funktionshinder. Kunskapen möjliggör självständiga val och möjligheten att styra över sitt eget liv.

RTP verkar för ett jämlikt samhälle för personer med funktionshinder, där respekten för de mänskliga rättigheterna är en självklarhet.

RTP arbetar för full delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionshinder med utgångspunkt i bland annat FN:s standardregler.

Adress:

Personskadeförbundet RTP Umeå, Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby Telefon: 070-370 26 55

Du som har frågor och funderingar, kontakta oss gärna.

Umeå lokalförenings verksamhet.

Vi verkar för att förbättra våra medlemmars situation ute i samhället genom att synas och höras.

Vi försöker förbättra rehabilitering/ habilitering.

Vi uppvaktar myndigheter.

Vi bjuder in personer som föreläser om intressanta ämnen.

Vi informerar medlemmar, anhöriga, sjukvård, myndigheter med flera för att de ska förstå våra ibland komplicerade skador och dess följdverkningar.

Vi anordnar kursverksamhet, utflykter och fester.

Vi träffas, utbyter erfarenheter, stöttar varandra men framför allt har vi trevligt.

Vi ställer upp för Dig som behöver oss utifrån vår egen erfarenhet och kunskap.

VI KÄNNER GEMENSKAP, DELAKTIGHET, FÖRSTÅELSE OCH RESPEKT FÖR VARANDRA. VÄL MÖTT HOS OSS.

girl holding megaphone for Digital marketing, rating and feedback illustration, Digital business advertising strategies vector concept

På gång i vår förening

Här kan du läsa om vad som händer i Umeås lokalförening. Om inplanerade aktiviteter, kommande föreningsmöten med mera. 

Här finner du även länkar till våra egna sidor.

Personskadeförbundet RTP Umeå lokalförening bjuder in till medlemsmöte sön 15 maj kl 13-15 med temat Parasport.

Värd för aktiviteten är vår medlem Åke Svantesson, som brinner för parasporten. Tag med familjemedlemmar och vänner till en trevlig och intressant eftermiddag med utomhusaktiviteter i Obbola. Plata SCA Arena Anderssons väg Obbola. Vägbeskrivning, Södra Obbolavägen till Obbola skola, sväng höger till Anderssons väg
Vi grillar korv och dricker en kopp kaffe och umgås. Det kommer att bli en intressant eftermiddag som vi inte vill missa. Vid frågor om eftermiddagen ta kontakt med Åke 070-2323673. Vid otjänligt väder inställt. Varmt välkomna
Personskadeförbundet RTP Umeå www.rtp.se/umea

 

Göta kanalresa

Intresseförfrågan har utsänts tidigare för att undersöka om minimiantalet på 35 resenärer
kan nås. Miniantalet 35 st. har visat intresse för resan och preliminär bokning av resan
har gjorts.

Näst steg är nu att göra en bindande anmälan. Den gör ni till Anders Olsson, så snart som
möjligt, men senast den 10 maj, genom att sätta in en anmälningsavgift på 500 kr till
RTP Umeås bankgirokonto 5175-5734.
Uppge ”resa”, ert namn och mailadress, vid inbetalningen.

Anmälningsavgiften betalas tillbaka om resan mot förmodan inte blir av.
Lestanders buss har ett frivilligt avbeställningsskydd för 250 kr som vi rekommenderar att
ni lägger till, om det inte redan ingår i er hemförsäkring.

Vi återkommer till de som inbetalt anmälningsavgiften hur slutbetalning skall ske.
En subvention på 1500 kr för medlem planeras.

Information Göta kanalresa.

Personskadeförbundet RTP, Umeå Lokalförening
Styrelsen

 

 

Aktuella aktiviteter

Aktuellt

Tidigare aktiviteter

Personskadeförbundet RTP Umeå lo...
Aktivitet/Tema: Föredrag om smär...
Hej RTP-medlemmar i Umeå. Mån...

Kontakta oss!

Kontakt

E-post:
umea@rtp.se

Kontaktperson:
Anders Olsson
Tel: 070-3702655

Postadress
Umeå lokalförening av Personskadeförbundet RTP
Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby