Möt vår ordförande Marina Carlsson

Marina Carlsson

Marina valdes på förbundskongressen 2016 till ordförande för Personskadeförbundet RTPs styrelse och fick förnyat förtroende på kongressen 2018. Även före 2016 var Marina som ledamot aktiv i Personskadeförbundet RTPs styrelse. Hon har lång erfarenhet av olika förtroendeuppdrag, bland annat från ideella organisationer. Marina är även ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse. För drygt 20 år sedan skadade hon sig själv i samband med en ridolycka och har sedan dess en bestående nackskada.

– Jag har ett starkt intresse att engagera mig för ett tillgängligt och jämställt samhälle, oavsett funktionsförmåga. Det ligger mig extra varmt om hjärtat att arbeta för att våra medlemmar ska kunna få en individuellt anpassad och livsinriktad rehabilitering så att fler kan leva ett aktivt och självständigt liv. Det som driver mig är möjligheten att påverka och bidra till en positiv förändring. Där tror jag att föreningsarbete kan vara en bra kraft, säger Marina Carlsson.

Personskadeförbundet RTP är en viktig aktör för påverkansarbete, menar Marina som också har flera rådgivande uppdrag knutna till myndigheter och organisationer. Genom att få representera Personskadeförbundet RTP och delar av funktionshinderrörelsen ser hon goda möjligheter att ge våra medlemmar en stark röst och lyfta samhällets brister i frågor kring tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet.

– Det är viktigt för mig att få en förståelse för hur saker hänger ihop eftersom jag vill engagera mig i ett brett perspektiv. I mitt påverkansarbete är jag konstruktiv och lösningsfokuserad, ett förhållningssätt som jag uppskattar och som har lett till goda resultat. Jag värnar också om en trivsam miljö som skapar glädje och lust att engagera sig inom Personskadeförbundet RTP, på lokal eller nationell nivå. Du som har en fråga eller vill veta mer om mitt arbete är välkommen att höra av sig till mig.

Marina är 54 år och bor tillsammans med sin man i Askersund. Hon har fyra vuxna barn och tolv barnbarn. Marina älskar fortfarande att rida och vara aktiv som funktionär på sin lokala ridklubb.