Vår vision

Livets alla möjligheter

Vi vill att samhället ska präglas av mångfald och respekt för alla människors lika värde. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Kvinna i rullstol på promenad med två barn

Vi har en vision

Att alla ska ha tillgång till livets möjligheter och kunna delta i livet på lika villkor. En funktionsnedsättning ska aldrig få dik­tera intressen eller ambitioner. Oavsett hur omvälvande förändringen än är så finns det möjligheter.

Människor körsbärsträd

Vår värdegrund

I mötet med andra utgår vi ifrån att alla människor har lika värde. Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle och för ett samhälle som uppfyller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om oss

Kontakta oss