lokalforeningar_singel_hero

Ordförandens ord

Ordförande har ordet 2021

 

Inledningsvis går det inte att utelämna att inte titta tillbaka i backspegeln för 2020.

Före pandemins utbrott följde vi planen för 2020 med styrelsemöten, årsmötet och ett medlemsmöte. När sedan pandemin drabbade oss blev all verksamhet inställd tills vidare med två undantag styrelsemöten kunde först genomföras utomhus och därefter digitalt och vårt kafé 1-3 på torsdagar. Kaféet förlades utomhus i Broparken och  avslutades först den 10 december.

 

Våra plan för 2021 är att genomföra så mycket som möjligt av den verksamhet som inte kunde genomföras 2020, men med begränsningar som våra myndigheter utfärdar. Det innebär för närvarande att vi under våren endast planerar att genomföra digitala eller utomhusaktiviteter. Under hösten hoppas vi dock att komma igång som vanligt.

 

Den kongress RTP hade 2018 ligger fortfarande som underlag för verksamheten 2021. Därför kan verksamhetsplanen för 2020 även ligga till grund för vår verksamhet 2021. Under hösten genomförs en ny kongress för RTP och som skall ligga till grund för vår verksamhet 2022-24

 

Jag vill avslutningsvis tacka alla som varit med att utarbetat våra planer för 2021 och som nu förhoppningsvis kommer att förverkligas 2021.

 

Varmt välkomna till Personskadeförbundet RTP lokalförening i Umeå med omnejd. Vi har medlemmar från 11 kommuner i Västerbotten dock med tyngdpunkten i Umeå.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson

Ordförande

 

Ni som inte har meddelat era mailadresser gör det till matrikelansvarig så får ni information som tillkommer efter utskicket av denna verksamhetsplan