Västernorrlands distrikt

VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP´S ÄNDAMÅL ÄR:
Att verka för ett samhälle präglat av mångfald & respekt för människor 
med funktionsnedsättning som följd av trafik-, olycksfalls-, eller polioskada.
Att vara samordnande instans för medlemmarna (lokalföreningarna) vid aktiviteter 
som omfattar det geografiska området.
Distriktet har nu haft sitt årsmöte för 2017.
Nästa årsmöte är redan planerat till måndag den 19 feb 2018, kl.18.30 
EFS-kyrkan i Gullänget, Örnsköldsvik.


STYRELSE 2018 I VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP

Ordförande:
Christina Hofvander-Åström, Överhörnäs
E-post: c.hofvander@outlook.com

Vice ordförande:
Ann Rönnlund, Domsjö
E-post: annronnlund@hotmail.com

Adjungerad sekreterare:
Mona Johansson, Domsjö
E-post:monajohansson59@hotmail.com

Kassör:
Kristina Westin, Sidensjö
E-post:k.westin@outlook.com

Valberedning: Solveig Hellman, Örnsköldsvik 
E-post: solveig.hellman@gmail.com  


Verksamhetsberättelsen 2015

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2018