Västernorrlands distrikt

VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP´S ÄNDAMÅL ÄR:
Att verka för ett samhälle präglat av mångfald & respekt för människor 
med funktionsnedsättning som följd av trafik-, olycksfalls-, eller polioskada.
Att vara samordnande instans för medlemmarna (lokalföreningarna) vid aktiviteter 
som omfattar det geografiska området.
Distriktet har nu haft år 2019 årsmöte.
Nästa årsmöte är redan planerat till måndag den 27 feb 2020, kl.18.30 
Café Himmel och Pannkaka, Fabriksgatan 25, Örnsköldsvik.


STYRELSE 2019 I VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP

ORDFÖRANDE: 
Christina Hofvander-Åström, Överhörnäs 
070-236 42 97 
E-post: c.hofvander@outlook.com 

VICE ORDFÖRANDE: 
Karin Lundberg Kubbe 
072-719 46 63 
E-post: karinlun@gmail.com

Sekreterare:
Mona Johansson, Domsjö
070-332 82 99
E-post:monajohansson59@hotmail.com

Kassör:
Kristina Westin, Bjästa
0660-37 64 77
076-129 62 85
Epost: k.westin@outlook.com 

Valberedning: Solveig Hellman, Örnsköldsvik 
070-690 17 58 
E-post: solveig.hellman@gmail.com 


Verksamhetsberättelsen 2015

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 till hemsidan