På gång hösten 2020

Nu när personprofilerna på de allra flesta av våra förebildscoacher är på plats kan vi äntligen skicka profilerna vidare till våra samarbetspartner! De kan hjälpa till att matcha personen med rätt förebildscoach. Matchningen sker i första hand mot förebildscoacher i närområdet. På grund av corona-läget vill vi helst att alla träffar ska äga rum på distans.

Precis som i våras fortsätter vi att erbjuda våra förebildscoacher att regelbundet ses via zoom-möten. På träffarna finns möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, att reflektera gemensamt kring rollen som förebild, att få nya kunskaper och inspirera varandra.

Under höstterminen kommer vi att ta kontakt med våra samarbetspartner för att boka in distansmöten. Tanken är att informera om vårt nätverk och hur vi och våra partner på ett bättre sätt kan nå ut till personer som kan ha behov av att möta en förebildscoach.

Vårt samarbete med Ryggmärgsskadecentrum fortsätter. Just nu håller vi på att intervjua personer som vill utbilda sig till förebildscoach. Urvalet av personer kommer att ske under september.

Coachprojektet kommer att medverka på Invacare:s hjälpmedelsdag den 23/9. Marit Sundin och Karolina Anner föreläser på plats, med direktsändning till deltagarna. Hjälpmedelsdagen riktar sig till förskrivare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.