Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson har av Socialdepartementet förordnats till ledamot i Funktionshindersdelegationen. Det är andra perioden som ledamot i delegationen för Marinas del.

Funktionshindersdelegationen är regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Förordnandet gäller från och med den 30 januari 2021 till och med den 31 december 2023.

 

Liten Marina