Personskadereglering

Person som håller mobilen i händerna.

Personskadereglering efter olycka

Personskadeförbundet RTP erbjuder dig som har råkat ut för en trafikolycka eller ett annat olycksfall information och vägledning.

Du som har frågor kan fylla i kontaktformuläret längst ner på sidan eller ringa 08-629 27 80. Som medlem kan du få telefonrådgivning när det handlar om ärenden som handläggs av Försäkringskassan och dess underavdelning Arbetsskadeenheten (angående arbetsskada eller färdolycksfall) samt AFA.

Våg och lagböcker

Skaderegleringen

Det är bra att börja med en genomgång av dina försäkringar. Du kan vara försäkrad mot olycksfall på olika sätt. Du kan exempelvis

  • ha en privat försäkring mot olycksfall
  • ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring genom ditt medlemskap i ett fackförbund
  • ha en olycksfallsförsäkring i din villa- och hemförsäkring
  • vara försäkrad mot olycksfall via ett idrottsförbund eller föreningslivet.

Ibland kan en olycksfallsförsäkring även gälla för närstående. Du kan få ersättning för skada från flera olika försäkringar.

Tänk på att så snabbt som möjligt efter olyckan ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få information om de ersättningar du kan få på grund av skadan. Se till att olyckshändelsen, dina symtom och den medicinska bedömningen är dokumenterade i din journal. När du söker ersättning är det du som måste bevisa att din skada har orsakats av olyckan. Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177.se.

 

Som medlem kan du få mer information, exempelvis

  • vad du kan få ersättning för
  • vad du kan göra om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut
  • vad du behöver tänka på vid en eventuell domstolsprövning.

Kontakta info@rtp.se.

 

Är du inte medlem?

Bli medlem

 

Kontakta oss!