lokalforeningar_singel_hero

Policy

Policy för RTP Umeå 

Policydokument för mottagande av nya medlemmar

Förord

Detta policydokument har tagits fram för att ha en gemensam strategi, för hur nya medlemmar ska tas emot, känna sig välkomna och hitta en trygghet i föreningen. Detta är inga regler utan ska ses som en vägledning för att hjälpa styrelsen och övriga medlemmar att ta hand om våra nya medlemmar. Genom direkt personlig kontakt och kommunikation med de nya medlemmarna så är visionen att en trygg medlem, ger en trygg förening.

Policys

  • När vi fått en ny medlem till föreningen skall en informations/välkomstmapp skickas som senare ska följas upp med ett samtal möte.
  • Ett faddersystem för den nye medlemmen skapas. Om möjligt så bör faddern ha något gemensamt eller kunna vara till hjälp för den nye medlemmen.
  • En personlig träff med den nye medlemmen för att hälsa honom/henne välkommen till föreningen. Det kan göras enskilt eller i grupp. Detta ger ett bra tillfälle för den nye att ställa frågor samt etablera en personlig kontakt i föreningen.
  • Genom att skapa trygghet för de nya medlemmarna som inte ännu lärt känna föreningen bör de ges möjlighet att träffas i en liten grupp innan de besöker föreningens aktiviteter.
  • Upprepade kontakter skall tagas med den nye medlemmen under det första året, för att visa att vi bryr oss om och för att de inte skall kännas bortglömda.
  • Styrelsen/del av, skall försöka göra besök hos medlemmar i grannkommunerna.