Oroande utveckling i London: Återigen vill vi poängtera vikten av vaccinering!

På onsdagen meddelade den brittiska hälsosäkerhetsmyndigheten att ett vaccinhärlett poliovirus upptäckts i avloppsvatten i London, rapporterar The Telegraph.

Upptäckterna ska ha skett i februari och april i år, och det tyder på att viruset spridits mellan olika individer.

Enligt hälsotjänstemän är det första gången på 40 år som polio sprider sig i Storbritannien. Därmed har man förklarat en nationell incident och uppmanat människor att se till att de är vaccinerade mot viruset.

Läs artikel från Göteborgs Posten:

Förbundet Polio i avloppsvatten