Behöver du råd i socialförsäkringsfrågor?

Old red phone

Vi erbjuder telefonrådgivning utan kostnad

Som medlem har du utan kostnad möjlighet att få telefonrådgivning i socialförsäkringsfrågor av juristen Erik Ward.

Han är specialiserad på socialförsäkringsfrågor och kan ge juridisk hjälp  i kontakten med Försäkringskassan vid till exempel ansökningar och överklaganden. Erik har lång erfarenhet från tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. Han har erfarenhet av rättstillämpning inom samtliga ärendeslag och för processföring i högre instans.

Till Erik kan du som medlem ställa frågor som handlar om olika ersättningar från Försäkringskassan som till exempel sjukpenning, sjukersättning, livränta och arbetsskada.

Erik nås per telefon 0708 - 28 54 86, varje onsdag mellan klockan 13.00-17.00.

Bli medlem

Kontakta oss!