Det treåriga projektet Rätt från början startade i januari 2019. Det drivs av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Certec i Lund. Personska­deförbundet RTP ingår i projektets referensgrupp.

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning, både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet Rätt från början vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.

Projektet fokuserar på tre områden som är av stor betydelse för alla människor och också naturligt är förutsättningar för varandra. De tre områdena är centrala i politiken och ständigt aktuella – utbildning, arbete och bostad.

Läs mer om projektet på: https://funktionsratt.se/projekt/gor-ratt-fran-borjan/

Förbundet Rätt från början