Projektets Nationellt kompetenscenter för förvärvad Hjärnskada söker nu en redaktör med placeringsort i Skåne. Arbetsgivare är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft som även är projektägare. Personskadeförbundet RTP är en av de organisationer som är delaktiga i projektet.

Projektets mål är att bygga upp ett Nationellt kompetenscenter för förvärvad Hjärnskada, på en lättillgänglig digital plattform som samlar relevant kunskap kring förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/ vägledningar som tas fram nationellt och regionalt, samt aktuella forskarrapporter. 

Läs mer om tjänsten och ansök här:

Förbundet Händer som skriver på laptop