Rehabilitering efter polio

Kvinna i permobil som kör på cykelväg

Teambaserad rehabilitering

Om du har haft polio är det viktigt att hålla kroppen i form med träning. Ett träningsprogram för personer med polio bör anpassas individuellt av en fysioterapeut/arbetsterapeut som har särskild kunskap om polio.

Detta kan ske på en specialistmottagning med särskild kunskap om postpolio. Personer som har remitterats och sökt sig till en sådan mottagning får genomgå en inledande läkarundersökning samt en teambaserad bedömning som ligger till grund för eventuella insatser. Om rehabiliteringsbehov föreligger formuleras mål i samverkan mellan team och patient i en individuell rehabiliteringsplan med utgångspunkt i den enskilda personens behov och önskemål.

Rehabiliteringsprocessen genomförs som en sammanhängande process som löpande utvärderas och justeras. Ett team består oftast av specialistläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator och ibland även av en psykolog.

Immunglobulinbehandling

Immunglobulin har givits intravenöst (IvIg) och visats i flera studier ge en förbättring av muskelkraft och framförallt vitalitet, det vill säga minskad trötthet. En stor internationell studie pågår för närvarande och när resultaten från den är klar kan vi sannolikt veta om denna behandling kan ges till personer med postpolio inom den svenska sjukvården.

 

Kontakta oss!