Besvarade remisser

Personskadeförbundet RTP har under 2020 - 2023 besvarat följande remisser. Läs våra synpunkter i remissvaren nedan.

Kontakta oss!