Säker information om coronaviruset

I samband med allvarliga händelser och kriser är det särskilt viktigt att ha tillgång till information du kan lita på. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har sammanställt en lista över säkra källor som informerar om covid-19:

Folkhälsomyndigheten. Allmänna råd i affischform.

Folkhälsomyndigheten. Att hålla avstånd ute – se filmen.

Du kan ringa Folkhälsomyndigheten08-123 680 00 om du vill ha information om covid-19 på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska.

1177 Vårdguiden. Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?

1177 Vårdguiden. Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?

Krisinformation.se. Aktuell information om covid-19.

Krisinformation.se. Information om covid-19 på teckenspråk, syntolkad och lättläst på svenska och lättläst på andra språk.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Nyheter och information om covid-19, även som inläst.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Information om covid-19 med bildstöd på olika språk.

Transkulturellt centrum. Ställ frågor på olika språk om covid-19.

Du som arbetar inom vård och omsorg eller socialtjänsten hittar information om hur du kan skydda dig själv och minska spridningen av coronaviruset på Socialstyrelsens webbplats.

 

Åter till menyn ”Information om covid-19”