Igår den 13 december röstades regeringens budget igenom. Det innebär att den så kallade funkisskatten återinförs. Därmed betalar personer med sjuk- eller aktivitetsersättning högre skatt än personer med förvärvsarbete.

Det är över 200 000 personer som kommer att se sin ersättning efter skatt att minska. Det är orättvist och osolidariskt att välja beskatta personer med nedsatt arbetsförmåga och små inkomster högre än befolkningen med förvärvsarbete. Med tanke på inflationstakten kommer för fler som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning en redan ansträngd ekonomisk situation bli ännu sämre.

Du kan följa debatten om funkisskatten här. Niklas Karlsson (S) och Per Söderlund (SD) börjar debattera om funkisskatten vid ca. 4:44:00.

Niklas Karlsson i riksdagsdebatt om funkisskatt