Mosaik bestående av skärvor

Skadeguide

Vägledning vid skador

Att få ett så bra liv som möjligt

I våra skadeguider hittar du information om de skador som är vanliga bland våra medlemmar. Du kan läsa om det som är viktigt att tänka på när olyckan är framme, om symtom, behandlingar, egenvård och mycket mer. 

Vår ambition är att vägleda dig i en ny och ofta omvälvande situation så att du kan få ett så bra och aktivt liv som möjligt. Du som är närstående kan hitta mycket som är värt att veta i din närståendes och din nya livssituation.

Mycket av vårt engagemang riktas på tiden efter det akuta skedet, det vill säga när rehabiliteringen av skadan tar vid. Vi arbetar för en rehabilitering som är anpassad till just de behov som personen har. Ibland behövs rehabilitering livet ut.

Vi erbjuder dig information och vägledning inom

Som patient har du alltid möjlighet att söka vård utanför din hemmaregion. Rätten regleras i patientlagen och omfattar både besök på vårdcentraler och specialistmottagningar i en annan region. Du kan läsa mer på 1177.se.  

Träffa en erfarenhetsexpert

Förebildscoachen sätter dig främst

Under flera år har vi byggt upp ett stort nationellt nätverk av personer som levt länge med en amputation. Vi kallar dessa personer förebildscoacher.

En förebildscoach är en medmänniska som kan motivera dig att hitta en egen väg till en fungerande vardag. Alla våra förebildscoacher sätter dig och dina behov främst. Att samtala med en förebildscoach är gratis.

Snart kan vi också erbjuda personer med ryggmärgsskada att träffa en förebildscoach.

Läs mer

Logotyp förebildscoach

Stöd oss