Vägledning efter olycka eller sjukdom

Akvarellmålning där färgerna symboliserar skadeområdena

Våra skadegrupper

Vi erbjuder dig som lever med bestående funktionsnedsättningar information, råd och vägledning i ett antal skadegrupper. Vårt fokus ligger på skador efter trafikolycka, andra olycksfall, arbetsskada, vårdskada eller sjukdom. Gemensamt för alla dessa tillstånd är att de är förvärvade.

Eftersom vi en gång i tiden startade som polioförening har vi också medlemmar som lever med följderna av en polioinfektion.

Mycket av vårt engagemang riktas på tiden efter det akuta skedet, det vill säga när rehabiliteringen av skadan tar vid. Vi arbetar för en rehabilitering som är anpassad till just de behov som den enskilde har.

Ibland behövs rehabiliteringen livet ut. Det är viktigt för oss att alla ska ha tillgång till en god och individuellt anpassad rehabilitering – för att kunna leva ett så självbestämt och aktivt liv som möjligt.

Nedan hittar du information och vägledning inom följande grupper:

Kontakta oss!

Bli medlem