Lokalföreningar

RTP Skåne har ett antal lokalföreningar som du kan få ytterligare information om:

Skånes distrikt
hemsida. http://www.rtpskane.se
E-post: marianne.skane@live.se


Nord Skånes
hemsida. http://www.rtpnordskane.se
E-post. nordskane@rtp.se


Mellersta Skåne
Annegården
Skansvägen 5
226 49 LUND
tel. 0721 83 27 44
hemsida. https://rtp.se/mellerstaskane/
E-post. rtp.mellerstaskane@live.se


Malmö
Industrigatan 33 212 28 MALMÖ
tel. 040-916455
hemsida. http://www.rtpmalmo.se/
E-post. info@rtpmalmo.se


Nordvästra Skåne
Ringstorpsgården
Kurirgatan 1
254 53 HELSINGBORG
tel . 076 63 14 88
hemsida . http://www.rtpnordvastraskane.se/
E-post. marianne.skane@live.se


Sydöstra Skånes
hemsida. http://www.rtpsydostraskane.se/
E-post. sylvi.salomonsson@skola.ystad.se