Skadegrupper

Representanter för de olika skadegrupperna i RTP för 2017 är:

Polio:
Anita Adamsson
Tel. 0506-71789 el. 076-814 29 07

Ryggmärgsskadade:
Roland Jämtbo
Tel. 070-246 23 73

Hjärnskadade:
Anders Edström
Tel. 0501-20494 el. 070-773 70 99
E-post: eda@eafo.se

Nackskadade:
Solbritt Skagersand Olin
Tel. 0511-18923 el. 073-660 78 79
E-post: solbritt47@hotmail.com

Anhöriga:
Bertil Olin
Tel. 0511-18923 el. 070-691 69 16
E-post: bertilolin42@hotmail.se