Idag har Transportstyrelsen släppt sina förslag på nya regler för att öka säkerheten runt A-traktorer. Förslagen lämnas nu vidare till regeringen.

Symbol för regeländringarna A-traktorer

Ingen höjning av hastigheten

Förslagen omfattar bland annat:

  • Bälteskrav och krav på vinterdäck
  • Endast en passagerare per plats
  • Ingen höjning av högsta tillåtna hastigheten på 30 km/timme
  • Skärpta tekniska krav för att försvåra manipulation av motorerna
  • Prövotid på två år för körkort med behörighet AM/moped klass I.

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt, i dag finns över 50 000 registrerade A-traktorer och det motsvarar en fördubbling på bara två och ett halvt års tid. Parallellt med detta har också antalet olyckor ökat, under 2021 skedde 368 olyckor med personskador där A-traktorer var inblandade. Antalet olyckor har tredubblats sett till det årliga genomsnittet under 2016-2019 och ökningen av antalet olyckor är större än ökningen av antalet fordon.

Personskadeförbundet RTP anser att de föreslagna regeländringarna är bra och att de verkligen behövs för att kunna vända utvecklingen med allt fler trafikolyckor där A-traktorer är inblandade. Att ändra regelverket kring fordonstypen och därmed öka säkerheten välkomnas av förbundet.