Snart kan personer med ryggmärgsskada träffa en förebildscoach

Coachprojektet har börjat ett samarbete med Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg. Just nu utbildar vi i ett pilotprojekt personer som levt en längre tid med en ryggmärgsskada till förebildscoacher. Under våren kommer dessa personer avsluta sin utbildning och fortsätta med en kompletterande kunskapsdel om ryggmärgsskada. Vi ser fram emot att det snart finns förebildscoacher som kan vägleda personer som (nyligen) råkat ut för en ryggmärgsskada. Pilotprojektet är begränsat till Västra Götalandsregionen.