Socialutskottet röstade förra veckan ned tidigare regeringens förslag om att stoppa privat försäkrade patienters förtur till offentligt finansierad vård. Det skriver tidskriften Dagens Medicin i sin nätupplaga den 9 december. Förslagen som hela riksdagen ska ta ställning till den 25 januari var ett bra initiativ och hade kunnat göra tillgången till vård mer jämställd.

Ett stopp av den privata "gräddfilen" till vård blir det alltså med stor sannolikhet inte. Regeringspartierna och sverigedemokraterna har genom förra veckans beslut flaggat för att patienter med privata vårdförsäkringar även fortsättningsvis kan räkna med att gå före i vårdkön. Det är möjligt om vården ges av en privat aktör som har ett avtal med regionen om att få bedriva offentligt finansierad vård och samtidigt med försäkringsbolag som erbjuder vårdförsäkringar. 

Vi menar att en "gräddfil" till en snabb hälso- och sjukvård genom en privat vårdförsäkring strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Den säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Denna lag omfattar alla som bedriver vård, även privata aktörer. Det ska aldrig vara möjligt att gå före i kön på grund av exempelvis ålder, kön, social status eller betalningsförmåga.

Läs mer om hur vi tänker kring privata vårdförsäkringar i vårt remissvar Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (2022-11-15).

Skrivbord med en person som skriver och ett stetoskop som ligger på några häften