Har du varit medlem i Personskadeförbundet RTP i minst två år och har en egen skada registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister? Då kan du söka medel från Enskilda Bidraget. Bidraget ges med max 5 000 kronor till saker som underlättar vardagen i hemmet, extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen eller för rehabilitering/rekreation som inte bekostas av någon annan.  

Sista ansökan är den 15 april. Mer information samt ansökningsblankett hittar du här.

Förbundet tall vid sjö