Regionerna kräver tillgänglighet i sina offentliga upphandlingar i betydligt större utsträckning än kommunsektorn. Det framgår av Upphandlinsmyndighetens analys av den nationella upphandlingsenkäten. Nu reagerar upphandlingsmyndigheten över skillnaderna.

88 procent av regionerna har genom enkäten självskattat att man i hög utsträckning ställer krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar. Motsvarande andel bland kommunerna är 59 procent.

– Att det bara är sex av tio kommuner som svarar att de i stor utsträckning ställer krav på tillgänglighet är för lite. Kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

– I ett tidigt skede av upphandlingsprocessen bör principen om universell utformning tillämpas. Det innebär att man tänker strategiskt för att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare, säger Ellionor Triay Strömvall.

Läs mer:

Accessibility on the Street