Mittuniversitetet söker nu personer till en enkätstudie om livskvalitet. Syftet med studien är att undersöka livskvalitet och faktorer som kan tänkas påverka den. Framför allt så vill man undersöka skillnader mellan de som har en rörelsenedsättning/funktionsnedsättning och de utan.  

Till enkätstudien söker man både personer som har en rörelsenedsättning/funktionsnedsättning och personer utan. För att kunna vara med i studien behöver du vara över 18 år och kunna fylla i frågeformuläret på svenska.

Om du vill vara med i undersökningen så innebär det att du fyller i en digital enkät som handlar om din upplevda situation och lite bakgrundsinformation. Enkäten som är helt anonym tar ca 15 minuter att fylla i.

Om du har frågor är du välkommen att kontaktat Karolin Lindgren Westlund, mastersstudent Folkhälsovetenskap, Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall. Email: kali2002@student.miun.se  Telefon: 070-3576311

Läs mer och svara på enkäten här:

 

Förbundet – enkät om livskvalitet