Kontakt

Våra medlemsmöten äger rum i Korsvirket, Surbrunnsparken, Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad.

Vår postadress är:
Holländaregatan 25
271 51 Ystad
sylvi.skane@live.se

Vår kontaktperson: 
Sonja Larsson
Tel: 0411-60 456
larsson.svarte@telia.com

Skadekontaktpersoner:
För nackskador
Gunilla Sandberg
Tel:070-958 90 02
gunillaflygare414@hotmail.com
 
För polio  
Sonja Larsson
Tel:0411-60456
larsson.svarte@telia.com

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss!