I slutet av september kommenterade vi delrapporten om Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn.

Tandläkare i samtal med en patient.

Personskadeförbundet RTP är positivt till att utredningen lyfter tandvårdens ansvar att ställa frågor om erfarenhet av våld. För att kunna behandla och stötta personer med våldsrelaterade tand- eller käkskador på ett bra sätt behövs tandvårdpersonal som har rätt kompetens. Det handlar om att kunna bemöta patienterna, dokumentera skadorna och samverka med annan sjukvård samt eventuellt socialtjänst och polis.

Vi vill göra uppmärksam på att kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta när det gäller att bli offer för olika typer av våld. Det är ett perspektiv vi saknar i utredningen.

Vi påtalar också att bemötande, framtagande av anamnes och behandling behöver vara anpassade så att personer med kognitiva, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med språkstörningar kan förstå vad som sägs. Vår uppfattning är att alla patienter, oavsett funktionsförmåga, ska erbjudas en god, säker och jämlik tandvård som kan stötta om någon varit utsatt för våld.

Läs hela remissvaret här.

Foto: iStock, Dean Mitchell