Så arbetar tillgänglighetsrådet

neheter_samling_5

Samråd och ömsesidig information för människor med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande.

Ny nationell funktionshinderpolitik
Riksdagen beslöt i november 2017 om en ny nationell funktionshinderpolitik för tiden 2017-2025.

Utgångspunkter för strategin är:

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Agenda 2030
  • Europarådets funktionshinderstrategi 2017- 2023.
  • Det nationella målet
  • Det nationella målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Människors olika behov och förutsättningar ska inte vara avgörande för möjligheten till delaktighet. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet ska beaktas. Funktionshinderpolitiken är alltså en rättighets- och jämlikhetsfråga.

Inriktningen för arbetet
För att nå målet inriktas arbetet mot fyra prioriterade områden som är ömsesidigt beroende av varandra.

  • Principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självbestämmande
  • Att förebygga och motverka diskriminering.

Tillgänglighetsstämpeln - Vi prioriterar tillgänglighet!
Rådets ordföranden:
Dzenita Abaza (S), ordförande
Krister Ekström, vice ordförande

I rådet finns representanter för:
Afasiförbundet Kalmar med omnejd
Astma- och allergiförbundet
Kalmarbygdens FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Njurföreningen i Kalmar län
Reumatikerföreningen Kalmar
SRF – Synskadades riksförbund
Autism- och aspergerförbundet
Strokeföreningen Kalmar kommun
Personskadeförbundet RTP
Neuro Kalmar kommun
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län
DHR – Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet

.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP, orgnr. 815200-4134 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata