Tömning av tarm och blåsa

WC-symbol rullstolsburen person

Tarm

En skada på ryggmärgen kan påverka tarmens funktion. Känslan för tarmtömning eller gasavgång kan försvinna delvis eller helt, beroende på var i ryggmärgen skadan är lokaliserad och vilken omfattning den har.

Tarmrelaterade symtom vid ryggmärgsskada kan vara en eller fler av följande

  • Förstoppning, som kan leda till buksmärta
  • Avföringsinkontinens
  • Ökad gasbildning
  • Känslan av att behöva tömma tarmen kan uppstå utan att det finns ett faktiskt behov för det.
  • Blodtrycksfall. I samband med tarmtömning kan yrsel uppstå. För att minska risken att svimma är det är bra om toalettbesöket kan ske med lätt upphöjda benen, exempelvis på en pall.

Tips på hjälpmedel och hur du kan tömma tarmen hittar du exempelvis här.

Urinblåsa

Hur urinblåsan fungerar efter en ryggmärgsskada varierar och beror på skadenivå och skadans omfattning. Efter skadan samarbetar stängningsmuskler och blåsa ofta inte som förut. Det kan leda till en en överfull blåsa och att urinen trycks upp i njurarna igen. Blåsan kan också dra ihop sig okontrollerat med urinläckage till följd och resturin i blåsan. Eftersom ett ökat tryck eller resturin kan leda till infektioner eller njurskada är det viktigt att urinen kan rinna av.

En ryggmärgsskada kan påverka känslan för kissnödighet. I stället för att känna sig kissnödig kan andra symtom uppstå som exempelvis högt blodtryck, ansiktsrodnad, lätt huvudvärk eller svettning. Då är det viktigt att blåsan töms direkt.

 

Mer information om tömning av tarm och blåsa hittar du på ryggmärgsskada.se.

Kontakta oss!