Utskottet för nackskadefrågor

Beredningsutskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller nackskador. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Beredningsutskottet för nackskadefrågor består av följande personer: