Utskottet för nackskadefrågor

Utskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller nackskador. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Utskottet för nackskadefrågor består av följande personer: