Beredningsutskottet för poliofrågor

Beredningsutskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller polio. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Beredningsutskottet för poliofrågor består av följande personer:

  • Marianne Gullberg
  • Majeda Lahdo
  • Nahryin Jacob
  • Ing-Marie Wessen
  • Vivi-Anne Segertoft

 

Frågor till utskottet för Poliofrågor kan ställas till info@rtp.se