Utskottet för poliofrågor

Utskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller polio. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Utskottet för poliofrågor består av följande personer: