Beredningsutskottet för ryggmärgsskadefrågor

Beredningsutskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller ryggmärgsskador. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Beredningsutskottet för ryggmärgsskadefrågor består av följande personer:

  • Erik Berndtsson
  • Gunilla Åhrén
  • Ingrid Tegvald
  • Tim Johansson