Utskottet för ryggmärgsskadefrågor

Utskottens uppgift är bland annat att på nationell nivå ge förslag på hur kunskapen ska ökas inom det skadespecifika arbetet vad gäller ryggmärgsskador. De ska även bevaka aktuella sakfrågor som berör gruppen.

Utskottet för ryggmärgsskadefrågor består av följande personer:

  •  Marina Carlsson, kontaktperson, e-post: marina.carlsson@rtp.se
  • Gunilla Åhrén
  • Ingrid Tegvald
  • Tim Johansson