Ny Personskadedagen Helena och Fredrik

Vårt arbete

Vägledning

En allvarlig trafik- eller olycksfallsskada förändrar livet. Det är vanligt att känna sig ensam i sin nya livssituation. Då kan det vara värdefullt att få vägledning, information och möjlighet att utbyta erfarenheter. I Personskadeförbundet RTP finns 76 år av samlad kunskap och erfarenhet som vi vill dela med oss av. 

 

Förebildscoacher

Du som lever med en amputation eller ryggmärgsskada kan få vägledning av en förebildscoach. Det är en person som lever med samma typ av skada som du och kan inspirera och visa på möjliga vägar framåt. Samtalet är kostnadsfritt.

Strand med skrift i sanden Yes you can

Juridisk vägledning

Som medlem kan du få juridisk vägledning. Rådgivningen omfattar myndighetsrätt, offentlig rätt och stödförmåner (enligt Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen LSS) samt rättsområden som bostadsanpassning och Skollagen.

Person som håller mobilen i händerna.

Sekundantprojektet

Handläggare på myndigheter har inte alltid tid eller resurser att sätta sig in i din unika situation. Därför erbjuder vi dig, inom ramen för Sekundantprojektet, ett personligt, medmänskligt stöd – en så kallad sekundant.

Två personer som deltar i ett distansmöte

Fråga Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden. Rådgivningen är gratis för dig som är medlem.

Förbundet Funktionsrättsbyrån

Närstående

Om någon i din närhet skadats kan det vara bra med anhörigstöd. Oavsett var i samhället man hittar detta stöd fyller det en viktig funktion både för personer som skadat sig och för närstående.

Holding hands

Lokalföreningar

Personskadeförbundet RTP finns representerade med lokalföreningar runt om i Sverige. Där kan du som medlem träffa andra i liknande situation, engagera dig och delta aktiviteter.

Lokalföreningar IMG_5268_0697

Skadeförebyggande arbete

Vi vill inte att fler skadar sig

Alla ska ha möjlighet att påverka sin och andras säkerhet och bidra till att minska både antalet och svårighetsgraden på olyckor. Därför arbetar vi skadeförebyggande genom påverkansarbete och informationsinsatser.

Läs om vårt skadeförebyggande arbete

Stöd oss

Förbundet vi informerar

Vi informerar

Vi håller dig uppdaterad

Vi vill att du ska kunna göra informerade val. Därför samlar och sprider vi information som berör olika typer av förvärvade skador. För kunskap är ett viktigt steg på vägen i att lära sig leva under nya förutsättningar. Vi sprider kunskap och information genom flera olika kanaler som du hittar nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra senaste Nyhetsbrev. Du kan också anmäla dig som prenumerant.
Läs våra nyhetsbrev

Medlemstidningen Liv

Liv tar vi upp frågor som rehabilitering, hjälpmedel, tillgänglighet, delaktighet, arbetsmarknad med mycket mera. Läs mer om Liv  

Informationsmaterial

Vi vill dela med oss av vår kunskap. Därför har vi här samlat ett urval av vårt informationsmaterial.
Se informationsmaterial

Vi påverkar

Vi arbetar på olika sätt för att skapa ett samhälle med goda möjligheter för alla. Påverkansarbetet sker genom skrivelser, uppvaktningar, deltagande i samverkansforum samt besvarande av remisser. En del av påverkansarbetet sker i samarbete med Funktionsrätt Sverige.

 

Remisser

Att besvara remisser är en viktig del i vårt påverkansarbete. Här kan du läsa förbundets senaste remissvar.

Remissvar

Debattartiklar

Vi tar ställning, lyfter problematik och skapar opinion genom debattartiklar. Här har vi samlat några av våra senaste debattinlägg.

Debattartiklar

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden, pressbilder samt kontaktuppgifter till pressansvarig.

Press

Forskning

Vi stödjer forskning och utveckling

Personskadeförbundet RTP ger ekonomiskt stöd till forskning och utveckling som gör nytta för medlemmarna. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att ansöka om forskningsmedel. Du hittar också artiklar och filmer om resultat från projekt vi har gett stöd till.

Till forskning och utveckling

Hand choosing mini wood house model from model and row of coin money on wood table, selective focus, Planning to buy property. Choose what’s the best. A symbol for construction ,ecology, loan concepts
En kvinna arbetar vid skrivbordet med uppfälld dator

 

 

Projekt

Ny verksamhet växer fram

Genom projekt påverkar vi utveckling och bidrar till att fylla kunskapsluckor inom olika områden. Målet är att skapa ny verksamhet som leder till ökad delaktighet, bättre tillgänglighet och fler möjligheter för människor. En del projekt driver vi på egen hand, men ofta samarbetar vi med andra organisationer.

Våra projekt