Vi stödjer

Forskning och utveckling

En kvinna arbetar vid skrivbordet med uppfälld dator

Stöd till forskning med medlemsnytta

Personskadeförbundet RTP bidrar till forskning och utveckling genom att stödja studier eller utvecklingsprojekt som ligger i linje med förbundets arbete och intresseområden.

Vi är verksamma inom följande skadeområden:

  • Amputation
  • Hjärnskada
  • Nackbesvär/-skada
  • Polio
  • Ryggmärgsskada.

Årligen beviljas cirka en miljon kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt som har nytta för personer med egen skadeerfarenhet i linje med förbundets skadespecifika inriktning. Nyttan kan handla om att forskningen förväntas bidra till en bättre vård och rehabilitering, en enklare vardag eller bättre förutsättningar för att leva ett gott liv på samma villkor som andra.

Ansökningshandlingar

Ansökningsperioden öppnas under fjärde kvartalet varje år genom bland annat pressmeddelande samt inlägg i vårt nyhetsflöde på rtp.se och på Facebook.

För att söka forskningsmedel behöver du fylla i vårt ansökningsformulär. Det ska framgå frågeställning, syfte, metod, tidsplan, budget och framför allt nytta för personer med egen skadeerfarenhet som ligger i linje med förbundets skadespecifika inriktning. Glöm inte att bifoga ditt och medsökandes CV med information om din/er forskningserfarenhet.

Din ansökan om forskningsmedel ska vara inkommen hos oss senast den 31 januari. Ansökningsformuläret skickas till forskning@rtp.se.

Vi hör av oss till alla sökanden efter forskningsdelegationens beslutsmöte som brukar äga rum vid månadsskifte februari/mars.

Formella krav

Projektet ska vara kopplat till en huvudman som förvaltar de tilldelade medlen. Huvudmannen behöver ha kapacitet att ge bra förutsättningar för att genomföra studien.

Det är önskvärt att sökanden är disputerad. Doktorander beviljas stöd bara undantagsvis eftersom det är lärosätenas ansvar att helfinansiera doktorandtjänster. Undantag kan göras om doktorandarbetet uppfyller kriterier som relevans, kvalitet, genomförbarhet och effekt mycket väl.

Ansökningshandlingarna får gärna kompletteras med en kort videopitch eller podd (max. 2 minuter) om forskningsprojektets innehåll.

Läs mer om förutsättningar för att söka och kriterier för bedömning i vår bedömningsguide.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta astrid.kallstrom@rtp.se.  

Rekvirera forskningsbidrag efter tillstyrkan

För att rekvirera delbelopp 1 och belopp 2 behöver du följa våra regler för rekvirering och utbetalning.

Forskning och utveckling vi har sponsrat

Här kan du läsa vilka studier tidigare beviljats forskningsbidrag. Du hittar också artiklar och annat populärvetenskapligt material om avslutade projekt.

Kontakta oss!