Vi stödjer

Forskning och utveckling

En kvinna arbetar vid skrivbordet med uppfälld dator

Bidrag till forskning med medlemsnytta

Personskadeförbundet RTP bidrar till forskning och utveckling genom att stödja studier eller utvecklingsprojekt som ligger i linje med förbundets arbete och intresseområden.

RTP har följande primära skadegrupper:

  • Amputation
  • Hjärnskada
  • Nackbesvär
  • Polio
  • Ryggmärgsskada.

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 1 000 000 kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt som har nytta för förbundets medlemmar, till exempel i form av en bättre rehabilitering eller enklare vardag.

Ansökningsperioden öppnas vid månadsskifte november/december genom bland annat pressmeddelande samt inlägg i vårt nyhetsflöde på rtp.se och på Facebook. Sista ansökningsdag är den 31 januari året därpå.

Ansökningshandlingar

Forskningsansökningar ska vara inkomna hos oss senast den 31 januari. Forskningsdelegationen sammankallas i februari/mars till beslutsmöte. 

För att söka forskningsmedel behöver du fylla i vårt ansökningsformulär som ska mejlas till forskning@rtp.se. Det ska framgå frågeställning, syfte, metod, tidsplan, budget och framför allt nytta för RTPs medlemmar. Glöm inte att bifoga ditt och medsökandes CV med information om din/er forskningserfarenhet.

Ansökningsformuläret skickas till forskning@rtp.se.

Formella krav

Projektet ska vara kopplat till en huvudman som förvaltar de tilldelade medlen. Huvudmannen behöver ha kapacitet att ge bra förutsättningar för att genomföra studien.

Sökanden bör ha postdoc-kompetens. Doktorander beviljas stöd undantagsvis om doktorandarbetet uppfyller kriterier som relevans, kvalitet, genomförbarhet och effekt mycket väl.

Ansökningshandlingarna får gärna kompletteras med en kort videopitch eller podd (max. 2 minuter) om forskningsprojektets innehåll.

Läs mer om förutsättningar för att söka och kriterier för bedömning i vår Bedömningsguide för sökande.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta astrid.kallstrom@rtp.se.  

Rekvirera forskningsbidrag efter tillstyrkan

För att rekvirera delbelopp 1 och belopp 2 behöver du följa våra regler för rekvirering och utbetalning.

Forskning och utveckling vi har sponsrat

Här kan du läsa vilka studier tidigare beviljats forskningsbidrag. Du hittar också artiklar och annat populärvetenskapligt material om avslutade projekt.

Kontakta oss!