Valberedning

Ann Sjöberg

Ledamot

Anne Warting

Ledamot

Nominera ledamöter till förbundsstyrelsen 

Till valberedningen kan du skicka in förslag på en person som du vill ska representera dig i förbundsstyrelsen under nästa kongressperiod 2022–2024!

Den person som nomineras måste vara medlem i Personskadeförbundet RTP. Personen måste också vara tillfrågad och ha sagt ja till att bli nominerad. Det är viktigt att också upplysa om att valberedningen kommer att ta kreditupplysning på de nominerade.  Svensk Insamlingskontroll som beviljar och kontrollerar vårt 90-konto har följande regler: ”Styrelseledamot får inte ha betalningsanmärkning och/eller förfallna och obetalda skatteskulder”.

Förbundsstyrelsen bör spegla en bred kompetens i fråga om erfarenheter, intressen, kontaktnät och förmåga att företräda medlemmarna. Ledamöterna bör ha erfarenhet av egen funktionsnedsättning från de skadegrupper förbundet företräder. Förbundsstyrelsens ledamöter förutsätts se till hela förbundets bästa men dock bör både tätort och glesbygd vara representerad.

Nedan hittar du blankett för nominering! 

Observera att det tillkommit en ny ”kryssruta” på blanketten där man ska intyga att den nominerade godkänt att bli presenterad som nominerad i vår medlemstidning LIV oavsett om hen blir föreslagen av Valberedningen eller inte. Detta enligt ett kongressbeslut som säger att inte bara Valberedningens förslag, utan samtliga personer som nominerats (inom ordinarie nomineringstid) ska publiceras i Liv.

Har du frågor till valberedningen? Kontakta oss i nedanstående kontaktformulär eller mejla till: valberedningen@rtp.se. Det går också bra att skicka brev till: Personskadeförbundet RTP, Märk med ”Valberedningen” Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Kontakta valberedningen!