Amputation

Årligen amputeras cirka 2 550 personer. Av dessa är ungefär 2 500 benamputationer, resten är armamputationer.

Att förlora ett ben eller en arm innebär en stor förändring av hela livssituationen.
Det är många frågor du ställs inför efter en amputation. Kommer jag att kunna gå igen?
Hur ska jag klara mig med bara en arm? Finns det bra proteser? Hur ska jag göra för att undvika framtida komplikationer?

Det är viktigt att få tala med någon om sina funderingar och frågor kring sin funktionsnedsättning.

Många personer som blivit amputerade lever med fantomsmärtor. Att leva med kroniska smärtor är något av ett sorgearbete.
Då behöver du stöd av personer som förstår och vet vad det handlar om.