Hjärnskada

Varje år får uppskattningsvis 70 000 personer hjärnskador. Av dessa får 25 000 personer skador på grund av yttre våld mot huvudet. Många får någon form av bestående hjärnskador.

Livet förändras när man får en hjärnskada

Hur skadan påverkar individen är väldigt individuellt. Symtomen på en hjärnskada varierar beroende på hur omfattande skadan är och vilka delar av hjärnan som skadats. Självklart leder detta till många frågor hos både skadade och anhöriga och det är viktigt att både skadade och anhöriga får tala med någon om det man funderar på.

Exempel på problem som kan uppstå till följd av en hjärnskada är ökad trötthet och nedsatt initiativförmåga. Det kan vara svårt att planera och styra sina handlingar eller tolka syn- och hörselintryck och man kan ha problem med av tids- och rumsuppfattningen.

En del som lever med hjärnskador får så kallade kognitiva funktionsnedsättningar som bland annat kan påverka minne, koncentration, inlärning och orienteringsförmåga. Även känsloliv och personlighet kan förändras utan någon påtaglig yttre förändring. Detta gör att familj, vänner och arbetskamrater ofta står oförstående inför den skadades problem och behov. Även den skadade själv kan ha svårt att förstå de problem som uppstått.