Nackskada

En av Personskadeförbundet RTPs fem prioriterade skadegrupper är nackskada. När förbundet säger nackskada menar man en nack- och ryggskada till följd av whiplashrelaterat våld, tidigare kallad whiplashskada.

Det är bra att veta att de allra flesta som får en nackskada till följd av whiplashrelaterat våld, blir helt återställda. Uppskattningsvis drabbas endast tio procent av dem som får initiala symtom av så långvariga besvär att det leder till medicinsk invaliditet.

Det första man kan märka när man varit med om en olyckshändelse är stelhet och/eller smärtor i nacken.
Symtomen kan komma direkt, efter några timmar eller några dygn.
Om du har symtom, ta omgående kontakt med läkare. Lyssna på kroppen och ta det
lugnt några dagar efter olyckan, men försök ändå att bibehålla dina vardagliga rutiner.
Om du fortfarande har smärtor/symtom efter en till två veckor bör du ha en förnyad kontakt med husläkare och sjukgymnast. Hos en del människor går inte besvären över trots goda råd och anpassad träning. Detta tillstånd är ett funktionshinder som ofta inte syns. Familj, vänner och arbetskamrater kan ha svårt att förstå hur det kan vara att leva med exempelvis ständig smärta.

Då skadan oftast är osynlig och svårdiagnostiserad bedöms skadan ibland som ett psykiskt tillstånd trots fysiska besvär. Kontakterna med försäkringskassa och försäkringsbolag kan bli långdragna och upplevas som påfrestande. Att leva med kroniska smärtor är något av ett sorgearbete. Då behöver man stöd av personer som förstår och vet vad det handlar om.