Polioskada

Det finns uppskattningsvis 15 000-20 000 personer i Sverige som har haft polio.

År 1953 upplevde Sverige den senaste och största polioepidemin. Många av dem som insjuknade under polioepidemierna på trettio-, fyrtio- och femtiotalet har på senare år drabbats av ny eller ökad muskelsvaghet och ökad trötthet i kroppen. Det kan värka i muskler och leder.
En del fryser lätt och har svårt att tåla kyla.  Dessa symtom kallas i dagligt tal för postpolio.

Mellan 70-80 procent av dem som har haft polio riskerar att senare i livet utveckla postpolio. Därför är det viktigt att du söker hjälp för nya symtom som kan ha med din polio att göra. Glöm inte att informera läkare om att du har haft polio. Det är lika viktigt att säkerställa huruvida symtom är av så kallad postpolioart eller om de har en helt annan orsak. Eftersom postpolio idag inte är allmänt känt, saknas på många håll i landet kunskap om hur man diagnostiserar och behandlar detta.