Tillsammans med utskicket av avierna för medlemsavgiften 2022 ber vi dig som är medlem att fylla i uppgifter om du har en skada, annan funktionsnedsättning eller är närstående - som tack för besväret får du en Sverigelott. Du svarar antingen genom att fylla i den förfrankerade blanketten som bifogades till utskicket eller genom att besvara detta webbformulär. Vi skickar sedan en Sverigelott hem till dig inom 30 dagar.

Uppgifterna du uppger kommer att registreras i förbundets medlemssystem. Du behöver bara svara på de frågor som är relevanta för dig. Observera att förbundet aldrig lämnar ut information om enskilda medlemmar utan medgivande från berörd person.

Viktigt med skaderapportering
Personskadeförbundet RTP har som syfte att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för personer som lever med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada. För att kunna leva upp till det så är det viktigt för oss att veta om flertalet av medlemmarna har en förvärvad skada eller en funktionsnedsättning, och hur sammansättningen av vår medlemsbas ser ut. Därför är det viktigt att du som medlem berättar för oss om detta gäller dig.

Varför är detta viktigt?
- Att kunna ange aktuell statistik för vilka som väljer att vara medlemmar hos oss ökar trovärdigheten i vårt påverkansarbete.

- Med uppdaterad information om skada eller funktionsnedsättning kan förbundet erbjuda dig mer riktad och relevant information som möjliggör att du får ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap.

- Att förbundet kan visa att majoriteten av medlemmarna har en förvärvad skada, funktionsnedsättning eller är närstående till någon som har det är avgörande för vår möjlighet att kunna söka och få olika typer av verksamhetsbidrag. 

Concepts for creative process, big data filter, data tunnel, analysis