Den 15 mars skickade vi in vårt remissvar på Trafikförsäkringsföreningens översyn av de medicinska tabellverken för funktionsförlust. Trafikförsäkringsföreningen föreslår bland annat att minska taket för invaliditetsgrad när det gäller yrsel och balansstörningar och stukning av ryggraden i samband med hjärnskakning.

Vi är starkt kritiska till att ramvärdena sänks eftersom tillstånden som berörs kan föra med sig svåra bestående besvär som påverkar välmående, livssituation och möjligheten att försörja sig i den utsträckning man önskar. Att sänka gränsvärdet för maximal invaliditetsgrad kan bidra till att gapet mellan symtombördan och invaliditetsgrad vidgas ännu mer.

I remissvaret uppmanar vi också till att öka maximal invaliditetsgrad efter amputation av båda ben. Här är det viktigt att graderingen tar hänsyn till den faktiska försämringen av mående och livssituation som ofta uppstår efter en bilateral amputation - det vill säga att ramvärdet är högre än en addering av invaliditetsgraden efter respektive amputation.

Läs vårt remissvar här.

Kvinna med protes lär sig att gå med hjälp av fysioterapeut