Den 10 februari lämnade vi in våra kommentarer när det gäller de preliminära rekommendationerna för rehabilitering efter traumatisk hjärnskada. Materialet har tagits fram av Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner, SKR, i samarbete med experter och patientföreträdare. Från oss deltog förbundsordförande Marina Carlsson i arbetet. 

Ung kvinna i profil med illustration av hjärnan

Stödet kan ge mer jämlik vård

Materialet består bland annat av ett flödesschema och riktlinjer för rehabilitering efter traumatisk hjärnskada som också kallas för THS. Det rör sig om nationella rekommendationer som omfattar alla rehabiliteringsskeden och beskriver på ett tydligt sätt behovet av samordning och uppföljning. Användningen av kunskapsstödet som gäller från sex månaders ålder kan göra rehabiliteringen mer jämlik, öka patientsäkerheten och i förlängningen leda till ett bättre liv efter en hjärnskada.

Vi vill uppmana tjänstemän och beslutsfattare på alla nivåer att skapa förutsättningar så att de framtagna rekommendationerna kan komma till största möjliga nytta. Då kan fler leva ett så gott liv som möjligt efter att ha råkat ut för en traumatisk hjärnskada. Läs vårt remissyttrande här.

Den 14 februari stängs remissrundan. Det reviderade materialet släpps på SKR:s sida Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård