Vi behöver förstärkning i vårt förebildscoach-team! Vi ser gärna att du företrädesvis har en annan etnisk bakgrund än svensk eller att du bor i norra delen av Sverige.

Rätt hjärta mot gul bakgrund

Utbilda dig till förebildscoach

Vi söker dig som

  • har levt med en ryggmärgsskada sedan minst två år tillbaka
  • har en positiv livssyn
  • kan tänka sig att använda den egna erfarenheten för att stötta andra i sin nya livssituation.

Utbildningen ger dig möjlighet att öva på det coachande förhållningsättet, att vara en god lyssnare, ställa öppna frågor och stötta i att sätta mål. Du kommer även få fördjupad kunskap om ryggmärgsskada.

Läs mer om förebildscoacher, utbildningen och hur du kan anmäla dig på rtp.se/forebildscoacher.

Du som har frågor kan höra av dig till marit.sundin@rtp.se.