Idag den 13 juli skickade vi in våra synpunkter på remissen Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Generellt välkomnar vi de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen. 

svenska kronor i sedlar

Skattereduktionen höjer inte levnadsstandard

Sedan många år tillbaka har vi i vårt påverkansarbete tryckt på att personer med aktivitets- eller sjukersättning också ska omfattas av skattesänkningar som jobbskatteavdraget. Men även om de föreslagna skattelättnaderna leder till ökade inkomster för personer med aktivitets- eller sjukersättning rör det sig om ytterst blygsamma höjningar på 0,6 procent i genomsnitt.

Det förklarar sig självt att ökningen inte leder till en märkbar positiv förändring av levnadsstandarden. Därför är det nödvändigt att ytterligare höja ersättningsnivåerna så att fler får möjlighet att kunna leva ett självbestämt och aktivt liv. Läs hela remissvaret.