Över en miljon svenskar har svårigheter att kontrollera tömningen av urinblåsan eller tarmen. Många av dem har en sämre livskvalitet på grund av sina inkontinensbesvär som kan påverka både arbetslivet och det sociala umgänget.

Rädsla att råka ut för läckage eller annat som känns obehagligt leder ofta till ett isolerat liv. Så behöver det inte vara! I en nyligen formulerad skrivelse vänder vi oss tillsammans med andra organisationer till beslutsfattare och alla som arbetar i regioner eller kommuner med upphandling av inkontinenshjälpmedel.

Vi vill att alla ska ha rätt till hjälpmedel på lika villkor och att upphandlingen av inkontinensprodukter ska utgå från användarnas faktiska behov.

Läs hela skrivelsen.  

WC skylt på en betongvägg