Personer med funktionsnedsättning har rätt till föräldraskap och familjebildning. Det fastslås bland annat i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, (CRPD).  

Konventionen säger alltså att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras när det gäller föräldraskap. Det innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt att själva bestämma om och när de vill bli föräldrar och hur många barn de vill ha. Funktionsrätt Sverige har trots det fått ta del av flera vittnesmål där personer med funktionsnedsättning upplever brist på stöd och fördomar i relation till sitt föräldraskap. 

Funktionsrätt Sverige söker därför nu efter personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som vill delta i en större intervjustudie på ämnet! De är intresserade av både positiva och negativa upplevelser av att bli och vara förälder med funktionsnedsättning. Även barn (15+) till personer med funktionsnedsättning är välkomna att dela sina upplevelser. Studien är en del av projektet “Min sexualitet - min rätt”. Det är ett treårigt samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU, finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Intervjuerna genomförs digitalt under maj-juni och tar cirka en timme. Alla citat godkänns av den intervjuade innan användning och kommer anonymiseras om inget annat avtalas. En ersättning om 1000 kr utgår. 

Observera att detta endast är en intresseanmälan. Funktionsrätt Sverige förbehåller sig rätten att plocka ut vilka som ska intervjuas för att säkerställa bland annat geografisk spridning och erfarenheter från olika medlemsorganisationer.

Vid eventuella frågor och anmälan, vänligen kontakta: minsexualitet@funktionsratt.se

Förbundet – föräldraskap